Portfolio

 Meer dan techniek is een initiatief van Bart Coppes. Doorgroeiend vanuit het trainerschap op het gebied van Wetenschap en techniek en het onderzoekend en ontwerpend leren heeft hij in de afgelopen jaren veel educatieve initiatieven opgezet en geleid. Op deze pagina vindt u een select portfolio van zijn relevante ervaringen.

Projectleider Sterk Techniek onderwijs in diverse regio's 

aug 2021 - heden

De overheid steunt in het gehele land regio's financieel in het kader van Sterk Techniek Onderwijs. In de regio's Veghel en Noord en Midden-Limburg geef/gaf ik als als projectleider vorm aan Sterk techniek Onderwijs ambities. Vanuit de plannen van de scholen, koers ik samen met docenten en deelnemende bedrijven uit de regio's op het behalen van hun doelstellingen. Dit betekent kijken naar het eigen onderwijs en capaciteiten, en naar de kansen die er liggen in het betrekken van het bedrijfsleven om meer  jongeren enthousiast te krijgen voor techniek. 

Projectmanager Sterk Techniek onderwijs Midden Brabant

Jan 2020 - mrt 2022

Als projectmanager van Sterk Techniek Onderwijs in het kader van het regionale Deltaplan Techniek Midden-Brabant, was ik eindverantwoordelijk voor het betrekken van alle relevante partijen voor, het op één lijn krijgen van alle partijen en het uiteindelijke schrijven van de STO aanvraag voor het ministerie Daarna startte ik het plannen, coördineren van vele diverse projecten uit de aanvraag. Inclusief projectplanning, stakeholdermanagement, budgetbeheer, rapportage, inhoudelijke ontwikkeling, samenwerking, kwaliteitsbewaking, innovatie en verbetering. Mijn rol als spil in het web tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid richtte zich op het succesvol realiseren van projecten ter versterking van techniek onderwijs waardoor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Midden-Brabant kan ontstaan. Uniek kenmerk is dat deze regio geen technisch profielkeuze kent bij de vmbo scholen.  

Sterk Techniek onderwijs Adviseur Wij-Techniek

Okt 2019 - Aug 2021

Op het gebied van toekomstige instroom wordt door Wij-Techniek samengewerkt met het onderwijs en de regionale Sterk Techniek Onderwijs netwerken. Als adviseur ondersteunde ik de netwerken in de regio Noord-Brabant en Limburg in het stimuleren van het vakprofiel PIE in het vmbo onderwijs.

Coördinator Deltaplan Techniek Midden Brabant

Juni 2018 - Juli 2021

De economische groei in de regio Midden-Brabant zorgt voor een tekort aan arbeidskrachten in de technische sector. Er is een grote vraag naar bekwame vakmensen en professionals. Het opstarten van het Deltaplan Techniek in de Midden-Brabantse regio, in opdracht van Midpoint Brabant, vroeg om een volledige initiële aanpak. Als coördinator kreeg ik de rol om de opstart van het Deltaplan Techniek in de regio op te zetten. De taak omvatte het bijeenbrengen van essentiële belanghebbenden (Onderwijs-Overheid en Ondernemingen), het vaststellen van collectief gedragen doelstellingen. Daaropvolgend het ontwikkelen van nieuwe projecten en initiatieven ter ondersteuning van de plannen. 

www.deltaplantechniek.nl

Projectleider TELTA (Technology Enhanced Learning Teaching and Assessment)

Erasmus+ Palestina, 2015 – 2018

Als leider van een internationaal team gaf ik (o.a. op locatie) leiding aan een internationaal project team met medewerkers van 6 universiteiten uit Ramallah (PS), Hebron (PS), Joensu (FIN), Canterbury (UK) en Eindhoven. De taak was om een nieuwe minor en een introductiecursus te ontwikkelen die zich richt op de rol van technologie bij het verbeteren van zowel het lesgeven als het beoordelen van studenten voor de Palestijnse universiteiten in Ramallah, Hebron en Gaza-stad.

Projectleider Techniek&ik

Fontys Hogeschool Kind en Educatie, 2013 - 2016

Als mede-initiatiefnemer, ontwikkelaar en bedrijfsmatig leider, heb ik een onderzoekend leermethodiek (Techniek&ik) voor jonge kinderen in de kinderopvang opgezet en operationeel richting de kinderopvang gebracht. Binnen dit concept werden rijke leeromgevingen gecreëerd waarin jonge kinderen de wereld konden verkennen door gebruik te maken van alledaagse materialen die in huis, tuin en keuken te vinden zijn. Techniek&ik was een samenwerking tussen de Koreingroep, Fontys Hogeschool Kind en Educatie en het Haus der Kleine Forscher uit Berlijn. 

Projectmanager Technific

Programmabureau van Stichting Techniek Educatie en Promotie, Eindhoven, 2003 – 2007

Als initiatiefnemer, ontwikkelaar en eindverantwoordelijke van techniekstimuleringsprojecten voor kinderen (4-20 jaar) opereerde ik altijd op het snijvlak van belangen tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Uit deze bruisende dynamiek ontstonden aansprekende projecten met namen als de Efteling Experience, De uitvinders en hun waanzinnige karavaan en Top4Tech, maar ook met iets minder aansprekende namen als het Sponsorplan Jeugd & Metaal en het Netwerk Techniekeducatie. Als spin in het web tussen onderwijs en bedrijfsleven, realiseerde ik samen met een team van projectmanagers en mensen uit het bedrijfsleven deze projecten op scholen. 

Projectleider Virtual Action Learning

Fontys Hogescholen, 2003 – 2004

In opdracht van Biloba (toenmalige innovatiedienst Fontys Hogescholen) was ik projectleider van enkele try-outs van het onderwijsconcept Virtual action learning (VAL). Naast het projectleiderschap verzorgde ik VAL-trainingen en begeleidde ik bij de inzet van dit onderwijskundig concept in de curricula van de hogescholen Management en Marketing, Management Economie en Recht en PABO Eindhoven. Mede oprichter van het expertisecentrum Virtual Action learning