Meer instroom van jongeren richting techniek kent een groot maatschappelijk belang. Overheid, bedrijfsleven en onderwijs investeren veel tijd, moeite en geld om jongeren enthousiast te krijgen. Hierbij focussen ze vaak op het coole en vette van de gebruikte gereedschappen, handelingen, producten en diensten.

Echter is dat het referentiekader van de mensen uit het vakgebied. Willen we de jongeren de schoonheid van de techniek laten zien dan zullen we hùn wereld als vertrekpunt moeten nemen. De technische problemen die zij zouden willen oplossen. Een wereld waarin zij zichzelf een rol zien nemen in het oplossen van deze technische problemen. We moeten ze niet vol stoppen met fragmentarische vaardigheidjes en brokjes technische kennis maar met technische ervaringen. Technische ervaringen die als kapstok dienen voor de vergaarde kennis en vaardigheden. Vanuit het motto dat ze op het vmbo vooral moeten leren houden van de techniek. Het leren van het technisch vak en de daarvoor noodzakelijke kennis staan ten dienste hiervan.

Als projectleider, inspirator en trainer laat ik scholen, docenten en het bedrijfsleven ontdekken hoe zij jongeren kunnen inspireren voor techniek. Vervolgens help ik bij het innovatief het onderwijs en de communicatie uitingen aan te pakken. De focus op de betekenisgeving en de context van techniek (producten/diensten en onderwijs) waarna de noodzakelijk te leren vaardigheden en kennis zich vanzelf aandienen.

Techniekonderwijs en techniekpromotie is dus veel meer dan techniek.

Bart Coppes, december 2022

    Mobiel +31(6)-15525296